Reklam Kampanyalarında İletişim Dili Olarak Emoji Kullanımı

İletişim, canlı etkileşiminin olduğu her noktada kendini göstermektedir. Dijital devrim ile birlikte insanların duygu, düşünce, bilgi ve haberleri birbirlerine aktarmak adına tercih ettikleri iletişim yetisi de değişmeye başladı. 

Teknoloji desteği ile hızlı bir gelişim ortaya çıktı. Teknolojinin etkisiyle mesajı aktarmak için kullanılan iletişim kanalları, çeşitlenerek hız kazandı. Bu durum dijital haberleşmenin keşfini de beraberinde getirdi. Dijital haberleşme sayesinde günümüzde artık insanların haberleşmedeki hızı, mesajları dünyanın birçok yerine anında iletilebilecek kadar ivme kazanmıştır. Bu hızın etkisiyle artık insanlar, mesajlarında duygularını daha hızlı ifade etmek adına emoji olarak adlandırılan iletişim dilini kullanmayı tercih ediyor. 

Yeni Bir İletişim Dili Doğdu!

Popüler kültürün insan hayatını şekillendirmesi ile birlikte iletişim dilleri de düzenli olarak değişim ve gelişim göstermekte. Yeni iletişim dillerinden biri olarak emojiler, tek bir simge ile birden fazla şey anlatılmasını sağlayan grafik ögelerdir. Gelişen teknolojiyle beraber akıllı telefon kullanımı yaygınlaştı ve emojilerin günlük yazışmalarda kullanımı arttı. Bu durum, emojilerin yazılım şirketleri tarafından çeşitlendirilerek geliştirilmesine neden oldu.

Günümüzde insanların emojilere olan ilgisinin bu denli artış göstermesi, reklam ve pazarlama sektöründeki faaliyetlere etkin bir şekilde yansıdı. Reklam ajansları, son dönemlerde dijital ve basılı mecralar için ürettikleri reklam kampanyalarında ilgi çekiciliği artırmak adına emojilere başvuruyor. Emoji kullanılarak hazırlanan kampanyaların güçlü bir şekilde başarıya ulaşmasının altında birkaç temel neden bulunuyor:

Emojilerin çoğunluk tarafından bilinen bir grafik öge olması, karşımıza çıkan ilk neden. Markanın tasarımda izlediği stratejide emojilerin iletişim aracı özelliklerini etkin bir şekilde kullanması ise bir diğer nedeni oluşturuyor.

Emojileri Neden Kullanıyoruz?

Emojilerin dijital ortamda gerçekleştirilen yazılı iletişimlerde, kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilmesinin sebebi nedir? Emoji olarak adlandırdığımız grafik oluşumlar, ifadenin uzun uzun cümleler ile anlatılmasına gerek kalmadan mesajın net bir şekilde aktarılmasına aracı olmaktadır. Kullanıcılar, emojilerin yazışmalarındaki ve ifadelerindeki belirsizlikleri azalttığını söylüyor. Ayrıca duygusal bağların oluşturulmasında bir aracı olduğunu ve iletişimin kalitesini artırdığını da belirtmişlerdir.

Emojiler; duygu durumları, hayvanlar, bitkiler, yiyecekler, aktiviteler gibi çeşitli içerikleri barındırdığı için dijital yazışmalar ile kurulan iletişimi zenginleştirdi. Çünkü bu emojilerin her biri anlamsal ve duygusal bakımdan işlevselliğe sahiptir. Emojiler, dijital yazışmalarda duyguları daha net bir şekilde ifade ederek duygusal işlevsellik sunuyor.

Emojiler, Markalara Hangi Avantajları Sağladı?

Belirli bir alanda hizmet veya ürün sunan markalar, kitlelere kendini tanıtmak için birbirinden çeşitli yollara başvuruyor. Bunların en başında da reklam kampanyaları geliyor. Reklam kampanyaları dijital ve basılı olmak üzere çeşitlenebilmektedir. Markalar duyurmak istedikleri mesajı, tercih ettikleri anlatım dili ile reklam kampanyalarında çoğunlukla etkin bir şekilde ifade etmektedir. 

Reklam kampanyaları, markaların en etkili tanıtım kaynaklarından biridir. Bu sebeple reklam kampanyası planlanırken belirlenen stratejide, markanın aktarmak isteği mesajı en başarılı ve doğru olacak biçimde yansıtmak önemlidir. Bu durumu etkilemesi sebebiyle kampanyalarda kullanılacak unsurların, verilmek istenen mesaj ile ilişki içerisinde olması gereklidir.

Emojilerin bu denli popüler olması ve yaygın bir şekilde kullanılması markalar ve reklam ajansları için büyük bir avantaja dönüştü. Sosyal medyada son dönemde giderek daha fazla markanın reklam görsellerinde emoji kullandığını görmekteyiz. WordStream tarafından yapılan bir araştırmaya göre bir sosyal medya iletisinde emoji kullanmak, emoji içermeyen mesajlara kıyasla etkileşimi %25 artırmaktadır. Bu istatistiklerin ötesinde emoji, özdeşleştirme yapılmasına ve hedef kitlenin duygularına daha derin bir düzeyde hitap edilmesine yardımcı olabilir. İzleyici markaya güvendiğinde, ona sadık kalma ve başkalarına tavsiye etme eğilimi bulunmaktadır. 

Emoji kullanımı, markaya ekstra bir kişilik ve özdeşlik düzeyi katabilir. Günlük mesajlaşma, sohbet ve sosyal paylaşımlarda kullanılan emojiler aynı zamanda markayı kişileştirerek tüketici ile duygusal bağ kurmasına yardımcı olabilir. Yazılı bir mesajda bir ünlem işaretinin iletinin tonunu değiştirmesi gibi reklamlarda emoji kullanımı da tek başına metinle verilemeyecek duyguları aktarabilir. Bu bağlamda emojiler, metnin yerini alamasa da metinle birlikte reklam mesajına derinlik ve anlam katabilir.

Dwt Mandalina / Yiğit Şahinöz / Art Director

Yorum Bırakın