Reklam Filmlerini Ne Kadar Hatırlıyoruz: Animasyon Reklam Filmleri

Animasyon reklam filmleri; reklam ve pazarlama sektörüne mizah, stilize edilmiş karakterler, karakterize edilmiş hareketlendirmeler, kurgu ve hikâyeleştirmeler ile akılda kalıcı ve eğlendirici özellik kazandırmıştır.

Yoğun rekabet içerisinde kurum imajının doğru kurgulanmasına katkı sağlayan animasyon reklam tekniği; hizmet veya ürün aracılığı ile hedef kitle olan tüketicilere ulaşmak için etkin iletişim araçlarının kullanılmasına imkan tanır. Verilecek mesajların, hedef kitle tarafından dinamik ve sempatik olarak anlamlandırılabilmesini kolaylaştıran bu teknik ile akılda kalıcı ve sürekli yenilenen dinamikler sayesinde üretici ve tüketici arasında güçlü bir köprü oluşmaktadır.

Animasyon reklam filmlerinde dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunuyor:

Sayısız ürün gamı içerisinden ürünlerin ayırt edici yönünü öne çıkarmak, üretici ile tüketici arasındaki mesafeyi minimize ederek sürekli tüketimi önermenin yanı sıra tüketicinin davranış biçimlerini de etkilemek önem kazanıyor. Tüketicileri harekete geçirecek motivasyonu animasyon reklam filmi ile iletmek; hedeflenmesi gereken en temel noktaların başında geliyor. 

Peki, animasyon reklam filmi neleri içermelidir? Bu soruyu, tüketicinin ulaşmak istediği; kültürel öğeleri, toplumsal değerleri ve yaşam kolaylıklarını içermelidir şeklinde cevaplayabiliriz. Reklam; toplumların kültürel değerleri, talepleri ve yaşamları ile rasyonel ilişki içerisindedir. Bu dinamikler daima göz önünde bulundurulmalıdır.

Animasyon reklam filmleri; kurumların hizmetleri hakkında bilgi vermek, ürünlerinin satışını artırmak amacı ile reklam kavramının temelinde yer alan günlük yaşamdaki problemlerin dile getirilmesine ve çözüm üretilmesine imkan tanımaktadır. Bunu da samimi bir dille sunarak ve gerçekçi bir anlatım tarzı ile yansıtarak hedef kitleye ulaştırabilmemizi sağlıyor.

Başarılı bir şekilde uygulanmış animasyon filmlerinin, ülkenin farklı noktalarında ve alanlarında yaşamını sürdüren her kitle ve her yaş grubuna mensup bireylerin sosyal ve kültürel değerleri ile doğrudan etkileşime ulaşabilecek büyük bir gücü olduğunun altını çizmeliyiz. Animasyonun güçlü etkisini, hedef kitlenin diline takılabilen kafiyeli söylemler ile desteklemek de zihinlerde edinilecek yerin daha sağlam ve unutulmaz olmasını sağlayacaktır.

Dwt Mandalina / Hale Nur Savaşçı / Art Director

Yorum Bırakın