İLETİŞİM

SECURITAS

58 ülkede 370.000 çalışanı ile fiziki güvenlikten teknolojik koruma sistemlerine kadar pek çok kategoride akıllı, önleyici ve yenilikçi çözümler geliştiren, global bilgisini yerel uzmanlıkla birleştirerek güvenlik sektörünün dönüşümüne liderlik eden, değerleri ve hizmetleriyle daha güvenli bir dünya yaratmak için çalışan Securitas’ın, Türkiye’ye geldiği ilk günden beri yanındayız.

Markamızın vizyonunu, değerlerini, global iletişim stratejilerini iyi özümseyerek iş yapış biçimlerine yön veren deneyimli ve yetenekli ekibimizin hazırladığı konvansiyonel ve dijital çözümlerimizle markamızın güçlü imajını korumaktan çok daha fazlasını yaptık.

Yıllık dergiden sürdürülebilirlik raporuna, müşteri ve sektörlere özel dijital broşürlerden kişiselleştirilmiş promosyonlara, yaratıcı dergi ilanlarından ürün-hizmet kataloglarına, sosyal medya içeriklerinden iletişim planına, sponsorluk çalışmalarından sosyal sorumluluk projelerine, iç iletişimden araç giydirmelerine, bültenlerden 8/16 Haber ve 8/16 Çocuk dergi yayınlarına kadar iletişimin pek çok kulvarında markamıza kabiliyetlerimiz ve üretkenliğimizle destek verdik.

Markamız için ürettiğimiz her tasarımda, yarattığımız her söylemde Securitas’ın sadece geliştirdiği çözümleri veya başarılı iş birliklerini ele almadık, kurumsal bir vatandaş olarak içinde yaşadığı toplum için ürettiği değerleri de ön plana çıkardık. Strateji ve takım çalışmasından doğan ortak sinerjiyi benimseyerek markamızın toplumdaki algısını ve itibarını daha da güçlendirmek için tüm paydaşları ile doğru-etkin iletişim kurabilmesi için yöntemler geliştirdik. Markamızın itibarına ve güven algısına gösterdiği ciddi özeni ve çabayı entegre ve bütünleşik iletişim çalışmalarımıza da taşıyarak rekabete ve pazara farklı ve yeni bir pencereden baktık.

Bugün öngörülü güvenlik anlayışını esas alarak güçlü değerlerini paylaştığı çalışanlarıyla geleceğin güvenliğini şekillendiren markamız için etki yaratan çalışmalar hazırlamaya devam ediyoruz.